"Divlje 20te" je blog Ivan Vorasa o lifestyleu. Ime dolazi od desetljeća u kojem se nalazimo, koje će po dosadašnjim događajima definitivno ući u povijest kao "divlje 20te".

Iako se ne bi reklo ako ste sa mnom na sastanku, ali zapravo volim pisati bilješke. Navika s faksa. Ono što ne volim je tražiti gdje su te bilješke i čitati ih nazad. Odgovor na to da bilješke trebaju postojati i čak i ih volim stvarati, ali da mi je pojam tekice dosta neorganiziran a i nošenje teki...